Skärmavbild 2011-07-01 kl. 11.35.15

Affärsfilosofi

Vår affärsfilosofi – “Tre sidors villkor”

Syftet med denna är att hjälpa de tre ingående affärsparterna att fokusera värdeskapande utifrån tydligt uppsatta mål och krav.

Vår affärsfilosofi vilar på tre fundament “Affärsidé“, Agentiamodellen och vår “Värdegrund“.

 

Affärsidé:

För våra kunder skall vi vara den vassaste “externa insatsstyrkan” på kompetensmarknaden genom att leverera enligt våra löften:

- Uppdragsgivare: Vi skapar ”enastående resultat” genom fria agenter som gör skillnad!

- Fri agent: Vi hittar ”rätt uppdrag” och coachar Dig till att göra skillnad!

- Agentia: Vi skapar “kvalitet, lönsamhet och tillväxt” genom att leverera enligt Agentiamodellen!

 

Agentiamodellen – Make A Difference:

Agentiamodellen säkerställer att vi infriar våra löften enligt vår affärsidé och skapar relevans kring uttrycket “att göra skillnad”. De största effekterna av denna leveransmodell är:

- Uppdragsgivare och fri agent blir båda “nyttomaximerare” utifrån resultat och lärande.

- Leveranssäkerheten ökar utifrån regelbunden feedback, “Agentia – feedbackloop“, då det många gånger är “rörligt mål”.

- Skapar mening och engagemang. “Rolighetsteorin” är klart underskattad, vi ser det hela tiden.

 

Värdegrund:

Vi skapar resultat genom handling och vårt ledarskap bygger på nedanstående förmågor.

- Drivkraft är den främsta egenskapen som hjälper oss att vara uthålliga i att skapa enastående resultat.

- Nyfikenhet är en förutsättning för inlärning och utveckling av konkurrenskraft iform av spetskompetens.

- Prestigelöshet mellan människor säkerställer samarbete och samverkan för bestående värdeskapande.

 

Nyfiken? Det är enkelt att komma i kontakt med oss, klicka på knappen ”Kontakt” och skicka ett meddelande till oss.