Skärmavbild 2011-07-07 kl. 14.35.32

Press

Följ oss på Mynewsdesk !

Pressrelease laddas ner här: agentia_AWARD_pressmeddel_2011_08_24

Agentia Free Agent Network instiftar ett pris för enmansföretagande konsulter som gör skillnad på kompetensmarknaden 
“Sverige har över en halv miljon enmansföretagare varav drygt 50.000 arbetar som konsulter på kompetensmarknaden. Free Agent Sweden Award är instiftat för att hylla fria agenter som genom sina insatser gör skillnad i sina leveranser till kunder. Pristagarna fungerar som förebilder och inspirerar fler att se alternativa karriärvägar. Att våga anställa sig själv och bli en fri agent i eget företag.” Inleder Agentia Free Agent Network AB:s Grundare och VD Jakob A Wester. Grundarna vill med priset stimulera till en omdefiniering av kompetensmarknaden och öka rörligheten på denna. Man ser gärna att fler vågar anställa sig själva i eget bolag och tar kontroll över sin egen kompetensutveckling. Detta leder till att fler utvecklar spetskompetens som i sin tur leder till en ökad konkurrenskraft för företagen i Sverige. ”Fria agenter är enmansföretagande konsulter som brinner för sitt kompetensområde. Det handlar om inre drivkrafter, passion och glädje. Vi ser klyschan att göra skillnad som en konstart och vill fylla denna med verkligt innehåll vilket är en annan anledning till instiftandet av Free Agent Sweden Award”. säger Jakob A Wester. Nomineringen för 2011 års ”Free Agent Sweden Award” öppnas nu och priset kommer att delas ut i början av år 2012. En jury kommer att tillsättas vilken har till uppgift att vaska fram ett antal av de nominerade kandidaterna innan vinnarna röstas fram. Eventuellt kommer fler kategorier att inrättas utifrån hur nomineringarna är formulerade, det går ju att göra skillnad på flera olika sätt. ”Det är viktigt att poängtera att vi utgår ifrån individen och dess drivkraft i att göra skillnad. Det handlar om värdet som skapas åt kunden och om yrkesstoltheten i att vara enmansföretagande konsult på kompetensmarknaden oavsett bransch.” avslutar Jakob A Wester För mer information kontakta Jakob A Wester, VD och grundare av Agentia Free Agent Network AB. Telefon 08-5460 17 73. Webbadress: www.agentia.nu E-post: jakob.a.wester@agentia.eu   Jakob A Wester kommer närmast från Sigma koncernen där han var initiativtagare och medgrundare av dotterbolaget Sigma iMål Projektledning AB.

Pressrelease laddas ner här: agentia_pressmeddel_2011_08_17

Agentia Free Agent Network hyr ut enmansföretagande konsulter som skapar resultat genom att göra skillnad inom IT- och Telecom!
“Sverige har över en halv miljon enmansföretagare varav drygt 50.000 arbetar som konsulter på kompetensmarknaden. Vi gör deras kompetens synlig och bygger nu en leveransorganisation som skall fungera likt en insatsstyrka när den egna organisationen inte räcker till.” Inleder Agentia Free Agent Network AB:s grundare och VD Jakob A Wester. Agentia Free Agent Network är ett nystartat företag som bygger en leveransorganisation för enmansföretagande konsulter, så kallade fria agenter. Ordet ”Fri Agent” är ett gammalt begrepp som härstammar ifrån filosofin och tankarna runt människans egen fria vilja. ”Fria agenter är enmansföretagande konsulter som brinner för sitt kompetensområde. Det handlar om inre drivkrafter, passion och glädje. En del kallar det för “rolighetsteorin”, vi kallar det för att “göra skillnad”. Vi har sett effekten, vi vet att det fungerar och det är så vi skapar enastående resultat åt våra kunder.” säger Jakob A Wester. Enligt studier upplever många personer som jobbar som inhyrd personal genom så kallade bemanningsföretag svårigheter med att identifiera sig med flera organisationer samtidigt och på så sätt riskerar kunderna att inte få ut hela värdet av konsultleveransen. ”Denna vetskap ligger till grund för en målmedveten introduktion av begreppet ”att vara fri agent” och utvecklandet av vår affärs- och ledarskapsfilosofi ”tre sidors villkor” som innefattar affärsidé, Agentia-modellen och vår värdegrund. Vi har absolut en viktig roll att fylla på kompetensmarknaden för att kunden skall få ut hela värdet av sin konsultleverans.” avslutar Jakob A Wester För mer information kontakta Jakob A Wester, VD och grundare av Agentia Free Agent Network AB. Telefon 08-5460 17 73. Webbadress: www.agentia.eu E-post: jakob.a.wester@agentia.eu Jakob A Wester kommer närmast från Sigma koncernen där han var initiativtagare och medgrundare av dotterbolaget Sigma iMål Projektledning AB.

Pressrelease laddas ner här: agentia_pressmeddel_2011_08_03

Agentia Free Agent Network – Nytt affärsnätverk på kompetensmarknaden som hjälper enmansföretagande konsulter att våga och att vinna
“Sverige har över en halv miljon enmansföretagare på arbetsmarknaden varav drygt 50.000 konsulter på kompetensmarknaden. Utöver dessa finns också en stor grupp människor som vill starta eget men inte riktigt vågar ta steget, det är framför allt dem vi vill hjälpa att lyckas.” Inleder Agentia Free Agent Network AB:s Grundare och VD Jakob A Wester. Agentia Free Agent Network är ett nystartat företag som bygger ett affärsnätverk för enmansföretagande konsulter, så kallade fria agenter. Ordet ”Fri Agent” är ett gammalt begrepp som härstammar ifrån filosofin och tankarna runt människans egen fria vilja. ”Vi tror att tiden är mogen för den här typen av affärsnätverk som fokuserar på enmansföretagarens utmaningar på kompetensmarknaden. Fler vill jobba med det man verkligen brinner för och själva styra sin kompetensutveckling. För många är arbetet idag inte bara ett jobb vilket som helst utan en viktig del av en persons självförverkligande. Vi skapar mening och engagemang genom vår affärs- och ledarskapsfilosofi – tre sidors villkor.” säger Jakob A Wester. Agentia Free Agent Network är det första bolaget som på allvar lanserar den fria agenten som begrepp. Utifrån att en fri agent är både arbetsgivare och arbetstagare i en och samma person så ser man sig som den nya tredje affärsparten på den svenska kompetensmarknaden. ”Vi bidrar till samhällsnyttan genom att vara med och skapa en rörligare kompetensmarknad där fler vågar starta eget företag. Vi omdefinierar kompetensmarknaden genom en naturlig hemvist med stark identitet för den enmansföretagande konsulten.” avslutar Jakob A Wester.   Agentia Free Agent Network skapar resultat för sina uppdragsgivare genom att leverera spetskompetens i de mest utmanande uppdragen som gör skillnad. För mer information kontakta Jakob A Wester, Grundare och VD Agentia Free Agent Network AB. Telefon 08-5460 17 73. Webbadress: www.agentia.eu E-post: jakob.a.wester@agentia.eu Stockholm 2011-08-03

Bild på Jakob A Wester kan laddas ner genom att klicka på den. :

 Här finns den grafiska profilen för Agentia Free Agent Network att ladda ner. ID agentia.se: En pdf på ca 800k.