people_47

Vi är din externa insatsstyrka!

En extern insatsstyrka för tillväxt och förbättring!

Händer det att ni med befintlig organisation inte kan ta hand om affärsmöjligheter pga av brist på personal / kompetens?

Händer det att ni inte kan avvara personal som jobbar proaktivt med förbättringsarbete parallellt med befintlig verksamhet?

Genom Agentia Free Agent Network får ni tillgång till ett oberoende affärsnätverk bestående av soloföretagande konsulter, Free Agents. Dessa Free Agents brinner för sitt kompetensområde och gör på så sätt skillnad. Klicka på “kontakt“, skicka ett meddelande för mer information.

Vårt löfte till våra kunder är att skapa “enastående resultat” i våra kunduppdrag.

  • Enastående resultat, hur då?

Vår affärsfilosofi ”tre sidors villkor” fokuserar “helheten” i en konsultleverans och häri ligger hemligheten. Välbeprövat arbetssätt.

  • Göra skillnad, hur då?

Vi matchar Fria agenter till uppdrag som de brinner för, en del kallar det för “rolighetsteorin”. Vi har sett kraften och hur den gör skillnad.

  • Vem är vår uppdragsgivare?

Vår uppdragsgivare är ledningsperson med resultatansvar som vill göra skillnad.

  • Vad är unikt och särskiljande?

Vi representerar enbart enmansföretagande konsulter och vår affärsfilosofi “tre sidors villkor” gör oss unika på kompetensmarknaden. Dialog Klicka på ”Kontakt” för att lämna ett meddelande så tar vi det därifrån.