smile_lady_47

Nästa steg

Anlita Agentia för uppdrag?

Börja med att etablera kontakt för en övergripande dialog. Därefter följer i stora drag nedanstående steg:

1. Definiering av uppdrag och kompetensprofil. Här tydliggörs också förväntat resultat i uppdraget.

2. Agentia rekommenderar Free Agent från vårt nätverk.

3. Intervjuer och eventuell “provleverans”

4. Avtal skrivs mellan Uppdragsgivare och Agentia Free Agent Network AB. Vi är nu din insatsstyrka.

5. Löpande dialog sker enligt Agentia-modellen för att säkerställa resultat och värdeskapande.

Dialog? Klicka på HÄR och skicka ett meddelande så tar vi det därifrån